środa, 2 lipca 2008

CURRICULUM VITAE

WYKSZTAŁCENIE:

31.05.2012 - ukończenie studiów podyplomowych z Edukacji Spersonalizowanej i Zróżnicowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

23.06.2010 - zdobycie tytułu zawodowego: magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

2008 - 2010: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, kierunek: filologia polska, specjalność: nauczycielska, typ: II stopnia

27.06.2008: Obrona pracy licencjackiej z literatury współczesnej: Wokół doznania obcości i poszukiwania tożsamości - o bohaterze prozy Tadeusza Konwickiego ("Zwierzoczłekoupiór", "Sennik współczesny", "Wniebowstąpienie"). Praca została nagrodzona w konkursie najlepszych prac dyplomowych.2005 – 2008: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku- Białej, specjalizacja: filologia polska

2002 – 2005: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej, profil: humanistyczny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1.09.2013- 30.06.2014: nauczyciel języka polskiego w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

24.06.2009: nauczyciel kontraktowy

od 25.VIII. 2008: Nauczyciel (stażysta) języka polskiego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie (aktualne stanowisko)


18. II–29. II. 2008: Praktyki nauczycielskie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie

10. IX–28. IX. 2007: Praktyki nauczycielskie w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie

VIII 2006: Praca na stanowisku odzysku w firmie ELTEK w Bielsku-Białej

VII 2005/2006: Praca sezonowa

KURSY I PROJEKTY:

- szkolenie w ramach programu "Mistrzowie Kodowania" - szkolny koordynator projektu

- udział w konferencji Inspir@cje 2014

- udział w konferencji "Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów"

- udział w konferencji "W stronę cyfrowej szkoły"

- udział w projekcie "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"

- udział w projekcie "Nauczyciel badacz" powstałym w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły.

- udział w programie Kulthurra! w ramach zadań Centrum Edukacji Obywatelskiej

- udział w szkoleniu: Dziecko w systemie rodzinnym - ABC pozyskiwania rodziców do współpracy na rzecz dziecka zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS

- udział w warsztatach: Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego

- udział w szkoleniu: Analityczne i holistyczne ocenianie umiejętności uczniów na różnych przedmiotach zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS

- ukończenie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia: Indywidualizacja procesu nauczania w praktyce. Warsztaty dla Rady Pedagogicznej oraz koordynatorów zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanego przez Grupę Edukacyjno Szkoleniową SOKRATES

- szkolenie: Podstawy e-learningu, obsługa platformy e-learningowej (Sokrates), - ukończenie rocznego projektu Szkoła z Klasą 2.0 (szkolny koordynator projektu)

- ukończenie kursu dla kierowników wycieczek szkolnych zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR

- udział w całorocznym programie Wielki Sprawdzian - Lepsza Szkoła

- udział w spotkaniu dla nauczycieli języka polskiego: Komunikacja to podstawa! zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- udział w warsztatach: Jak to powiedzieć? Kształcenie umiejętności językowo-stylistycznych

- udział w projekcie „Nauczyciel, dyrektor - wykorzystujący techniki ICT – szansą na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”

- udział w warsztatach: Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- udział w całorocznym programie Wielki Sprawdzian - Lepsza Szkoła GWO

- kurs internetowy "Jak motywować uczniów do nauki?" - Centrum Edukacji Obywatelskiej

- konferencja dla nauczycieli języka polskiego: Literatura fantastyczna kluczem do wyobraźni i kreatywności ucznia. O aktywizujących metodach analizy utworu.

- zajęcia warsztatowe dla nauczycieli języka polskiego: Organizacja procesu poznawania lektury. Problem wychowania językowego.

- aktywny udział w dwudniowej III Konferencji E-kształcenie nauczycieli w kolegiach - nowe standardy. (Zaświadczenie o udziale w konferencji).

- szkolenie – forma doskonalenia zawodowego nauczycieli: Prawa ucznia, a prawa nauczyciela w kontekście praw człowieka. Szkolenie jest realizacją zadania priorytetowego zaleconego do realizacji przez MEN.

- szkolenie – forma doskonalenia zawodowego nauczycieli: Jak uczyć uczenia się?

-
półroczny międzynarodowy projekt e-learningowy iCamp (EMIM03)

WYRÓŻNIENIA:

2011 - Opieka nad grupą biorącą udział w II edycji konkursu "Prawa dziecka oczami dziecka" zorganizowanego przez UNICEF i Stowarzyszenie Filmowców Polskich - I miejsce

2014 - Opieka nad grupą tworzącą Instruckcję obsługi języka polskiego - blog został nagrodzony na europejskim konkursie The Best Content For Kids - I miejsce w kategorii grupy szkolne

JĘZYKI: 

angielski – średnio zaawansowany
włoski - podstawy
(łacina i staro-cerkiewno-słowiański)

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

-prawo jazdy kat. B
-znajomość obsługi komputera, pakiet Office, Word i in.

ZAINTERESOWANIA:


Literatura współczesna, fantastyka, manga, anime, komiks, film.

Brak komentarzy: